Momentum kan delas i två börsbolag

Bild: Momentum Group

Styrelsen i Momentum Group har beslutat att ge i uppdrag åt koncernens företagsledning att utreda möjligheterna och förutsättningarna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag.

Syftet är att skapa ökat aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt genom ökat fokus. 

Momentum Group-koncernen består idag av två  fristående affärsområden med egna fokusområden och dedikerade ledningar. Genom förvärvet av Swedol våren 2020 inom affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd skapades en stark partner för kunderna i Norden.   

Parallellt har affärsområde Komponenter & Tjänster inlett arbetet för en förvärvsdriven tillväxt genom ett antal företagsförvärv inom industrikomponenter och industriservice för att stärka kunderbjudandet och marknadspositionerna med fortsatt god lönsamhet.

Momentum Group är en återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder kronor per år och har omkring 2 700 anställda.