”H2 Green Steel kan förändra Luleå Hamn för alltid”

Foto: Jacob Nilsson, Brightnest

Nyligen tillkännagav H2 Green Steel sin planerade investering av ett fossilfritt stålverk Boden, en etablering som kan öka Luleå Hamns volymer med 80 procent. Det skriver Luleå Hamn i ett pressmeddelande.

 

Ökningen skulle bland annat bestå av en flerdubblad mängd järnskrot avsedd för återvinning, men också hanteringen av en helt ny typ av gods för Luleå Hamn.

 

– H2 Green Steel kan förändra Luleå Hamn för alltid. Omställningen till en grönare basindustri går helt i linje med vår egen strävan mot minskat klimatavtryck och etableringen kommer sannolikt driva på och accelerera vår utveckling mot en ännu mer hållbar hamn, säger Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn.

Det är inte bara de kraftigt ökade volymerna som kan påverka Luleå Hamn. H2 Green Steels produktion kommer även bredda hamnens verksamhet, då stora volymer av ett helt nytt godsslag, så kallade stålcoils, ska hanteras.

Luleå Hamn tror att etableringen kan skapa trafik med typer av fartyg som idag inte trafikerar Luleå Hamn, men också skapa nya möjligheter för ökad automation och autonoma processer i hamnen.

 

 

– Tajmingen med stundande projekt Malmporten, som kommer fördjupa farlederna och modernisera hela verksamheten, hade inte kunnat vara bättre, säger Henrik Vuorinen.

 

 

 

H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 för att bygga en storskalig fossilfri stålproduktion i Norrbotten. Grundare och största ägare är Vargas Holding, som också är medgrundare och en av de största ägarna i batteritillverkaren Northvolt.