Afry förvärvar Protak

Foto: Afry

För att stärka det digitala erbjudandet ytterligare inom processindustrin förvärvar Afry produktbolaget Protak. ProTAKs webbaserade mjukvara för produktionsoptimering faller väl in i Afrys strategiska ambition inom digitalisering och hållbarhet samtidigt som det stärker Afry Smart Site digitala produktportfölj ytterligare.

Enligt Afry bidrar Protaks webbaserade mjukvara till ett löpande förbättringsarbete och en ökad produktion inom industrin genom att mäta maskiners effektivitet för att därigenom analysera och optimera produktionsprocessen.

Båda bolagen ser stor potential till utveckling av befintliga produkter genom en samlad expertis, samt att därigenom kunna skapa nya gemensamma digitala koncept och erbjudanden för att tillsammans möta kundernas framtida behov på bästa sätt.

– Det finns en stark efterfrågan på digitala lösningar inom industrin för att nå de globala klimatmålen. Med ProTAKs och vår satsning framåt skapas bra förutsättningar att tillsammans utveckla och anpassa vårt erbjudande ytterligare för att hjälpa våra kunder ännu bättre. Vi ser stor potential och synergier med att kombinera varandras expertis och digitala erbjudande, säger David Andersson, Business Unit Manager Digitalisation inom AFRY.