Trots krisen levererar Airbus ett stabilt kassaflöde

Foto: Airbus

Trots coronaviruset som drabbat flygindustrin hårdare än de flesta andra branscher, har Airbus levererat ett stabilt resultat för tredje kvartalet i år.

Koncernen redovisade ett positivt kassaflöde före fusioner och förvärv (M&A) och kundfinansiering på 600 miljoner euro. Det positiva resultatet beror enligt Airbus på att de haft leveranser än föregående kvartalet och tillämpat strikt kostnadskontroll.

Coronaviruskrisen har dock tyngt Airbus resultat under tredje kvartalet, med en konsoliderad rörelseförlust på 626 miljoner euro, särskilt kopplad till de 1,2 miljarder euro som öronmärkts åt företagets omstruktureringsplan.

Källa: Reuters