Underhåll med fördröjning

I dag är underhållsteknikerna utbildade civilingenjörer. Arkivbild

Utvecklingen av industriellt underhåll har gått snabbt de senaste åren. Tekniken för tillståndskontroll blir allt mer sofistikerad och digitalisering i kombination med AI och Big Data gör att man idag med stor precision kan förutsäga när en komponent kommer att haverera. Driftsäkerheten i produktionen har genomgått en stor förbättring tack vare de nya metoderna för underhåll.

Prediktivt underhåll har blivit vardag i process- och tillverkningsindustrin och har sparat miljarder i uteblivna oförutsedda stillestånd. I dag finns teknik som med lång framförhållning kan redovisa när, till exempel, ett lager börjar fallera eller en drivlina kan komma att kollapsa. AI-system tolkar data från sensorer och ger operatörer all information i klartext om tillståndet i olika produktionsprocesser.

Underhållstekniken har utvecklats men hur har industrin hängt med när det gäller arbetsorganisationen? Fortfarande ser man produktionsplaner där gränsen mellan drift och underhåll är skarpt åtskilda. Att drift och underhåll är separerade har historisk bakgrund. Underhåll har tidigare haft en låg status på golvet och härrör från en tid då underhållet sköttes av gubbar i oljiga overaller som med hjälp av konsistensfett och smörjolja fick produktionen att rulla. Än i dag händer det att underhåll betraktas som en kostnad och inte som en investering i avbrottsfri produktion.

I dag är underhållsteknikerna utbildade civilingenjörer som sitter bakom dataskärmar och bygger program där självbärande AI-system tolkar data som levereras från tusentals sensorer i produktionen. Komponenter som används i industrin är redan förberedda med inbyggd intelligens som ofta är trådlös. Teknikutvecklingen vad gäller underhåll har de senaste åren varit makalös.

Nu gäller det att skapa en organisation där underhåll och tillståndskontroll är en integrerad del av produktionen och där ledningsorganisationen hellre pratar om livscykelprocesser än om underhåll. Om inte de snabba och genomgripande tekniska framstegen inom underhåll åtföljs av motsvarande organisatoriska förändringar så kommer landvinningarna inom tillståndskontroll inte att kunna utnyttjas fullt ut. Här finns en utmaning för svensk industri.

 

                                                                                  Peter Höök