Minskning av konkurser i augusti

Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen minskar med 37 procent. Arkivbild

UCs statistik för augusti månad visar att konkurserna i landet minskar med 34 procent, jämfört med samma månad i fjol. Glädjande nog minskar även konkurserna i näst intill alla branschsegment, med undantag för transportsektorn. Hittills i år har konkurserna i Sverige ökar med 7 procent, jämfört med samma period föregående år.

UCs statistik för augusti månad visar att konkurserna minskar stort med 34 procent, vilket är den största procentuella minskningen av konkurser för en månad hittills under 2020. Det är dock många faktorer som påverkar om denna positiva trend ska bli ihållande.

– Den ekonomiska återhämtningen verkar gå snabbare än väntat. Efter ett fruktansvärt andra kvartal väntas nu BNP falla med 4-5 % under 2020 enligt flera bedömare, vilket inte är ett lika kraftigt fall som tidigare befarats. När konkurserna avtar kraftigt bland småföretagen är det ett ytterligare tecken på att det värsta är över. Men osäkerheten är fortfarande stor och kommer bara att avta när pandemin har försvunnit.

I augusti minskar konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen med 37 procent, jämfört med augusti i fjol, vilket är glädjande statistik sett till utvecklingen under våren och sommaren. En bransch som dock har det tufft är transportsektorn, där framför allt taxiåkarna kämpar i motvind.

– Taxiåkarna har mycket få körningar nu när resandet har avstannat och det syns i vår statistik. Antalet åkerier som har gått i konkurs har ökat från 12 bolag i augusti 2019 till 24 bolag under augusti 2020. Många taxibolag är små privata aktiebolag anslutna till en växel som franchisetagare med dyra fasta kostnader och små marginaler. Jag tror att många små taxiåkare överger branschen i den mån de kan och lägger ned sina aktiebolag nu när resandet fortsätter att vara mycket lågt, säger Richard Damberg.