Gränges varslar 75 i Finspång

50 kollektivanställda och 25 tjänstemän varslade hos Gränges. Foto: Gränges

Som ett led i att effektivisera och anpassa Gränges Europas verksamhet till rådande marknadsförutsättningar har beslut fattats om organisationsförändringar i den svenska verksamheten. Den nya organisationen syftar till att stärka Gränges Europas kunderbjudande och långsiktiga konkurrenskraft. I samband med omorganisationen kommer neddragningar att göras och Gränges verksamhet i Finspång har idag varslat om totalt 75 tjänster.

– Vi arbetar ständigt med att effektivisera och utveckla Gränges Europas verksamhet. Nu genomför vi en organisationsförändring för att ytterligare anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar, bredda vårt hållbara produkterbjudande samt förbättra effektiviteten och genomföra kompetensskifte. Organisationsförändringen syftar till att stärka Gränges Europas långsiktiga konkurrenskraft samt bidra till fortsatt tillväxt,säger Jörgen Abrahamsson, President Gränges Europe.

I samband med organisationsförändringen har ett varsel lagts om totalt 75 tjänster, varav 50 kollektivanställda och 25 tjänstemän i Sverige. De beslutade åtgärderna beräknas medföra kostnader om totalt 25 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020.