Skanskas vinst ned 71 procent

Skanska backar rejält under Q2. Foto: Skanska

Byggkoncernen Skanska redovisar ett oväntat stort fall i omsättning under coronakrisen och ett vinstras på 71 procent för årets andra kvartal.Vinsten före skatt föll till 778 miljoner kronor för andra kvartalet 2020. Det kan jämföras med vinsten på 2 699 miljoner kronor  motsvarande period i fjol.

Omsättningen föll 22 procent till 35,5 miljarder kronor, jämfört med 45,8 miljarder ett år tidigare. Orderingången i byggverksamheten under kvartalet steg till 36,9 miljarder kronor, jämfört med 34,6 miljarer ett år tidigare. Analytiker hade i snitt räknat med en kvartalsomsättning på drygt 40 miljarder, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Refinitiv.

"Covid-19-pandemin påverkar för närvarande realekonomierna med lägre efterfrågan i många branscher, lägre investeringar, ökad arbetslöshet och ökad press på de nationella finanserna för många länder, vilket gör det svårt att säga hur allvarlig effekten kommer att bli och hur länge den kommer att pågå", skriver bolaget om marknadsutsikterna.