Konkursvågen över

första konkursvågen är definitivt över. Foto: Creditsafe

Färsk statistik från Creditsafe visar att den officiella siffran för konkurser under juni är 568 stycken, en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande period förra året. Skatteverkets eftersläpning med konkursansökningar påverkar fortfarande men den första konkursvågen är definitivt över. Vi befinner oss i stormens öga.

– Efter drygt tre månaders dramatiska konkurstal är vi tillbaka på mer normala nivåer, detta visar statistik för juni. Många företag har ställt om och anpassat sina verksamheter, flera bolag går fortfarande på sparlåga och överlever med hjälp av statliga stödpaket. Vi vet även att många bolag kommer att vara beroende av det omställningsstöd som annonserats av regeringen. Flera faktorer kommer att avgöra hur de närmaste månadernas konkursutveckling kommer att se ut, så som statliga åtgärder, hur den globala ekonomin utvecklar sig samt hur den pågående pandemin fortskrider, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe

Vid summeringen av det första halvåret ser det inte så dramatisk ut, statistiken visar att 3 689 aktiebolag har försatts i konkurs och fler än 13 000 anställda har drabbats. Jämfört med 2019 steg antalet konkurser med 13 procent och antalet anställda som berörts med 22 procent. Man kan se en tydlig trend från vecka 12 både i att antalet konkurser och företagsrekonstruktioner ökade samtidigt som antalet nyregistrerade aktiebolag minskade. Det var precis då som Coronapandemin nådde Sverige på allvar. Särskilt drabbade har bolag relaterade till resor och turism varit.