Ingen smart industri utan standarder

Den smarta industrin hade varit omöjlig utan standardisering, säger Thomas Korssell, på Svensk Elstandard. Foto: SEK

Den uppkopplade industrin hade inte funnits utan standarder. SEK Svensk Elstandard, som ansvarar för standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige, menar att svenska företag borde bli bättre på att delta i det fortsatta standardiseringsarbetet.

Smart industri, eller industri 4.0 som det också kallas, går i korthet ut på att med hjälp av ny teknik digitalisera och automatisera processer. Ett exempel på detta är digitala tvillingar, där man med bland annat data från sensorer och mätutrustning kopierar en fysisk fabrik eller delar av den till en digital kopia. Att eftersträva en högre nivå av smart industri är fundamentalt för Sverige, menar SEK Svensk Elstandard.

– Sverige måste gå mer mot en kunskapsbaserad industri, för vi har inte råd med arbetskraftindustrin på samma sätt som många andra länder har. Vi måste leta digitala lösningar och om vi gör det på rätt sätt, så innebär det också en konkurrensfördel för oss. Svenska företag är redan duktiga på detta, men de kan bli ännu bättre, säger Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.

När industrin digitaliseras ställs också krav på att alla delar av den ska kunna kommunicera med varandra.

– Det är många standarder, bland annat gällande IT-säkerhet, driftsäkerhet, kompabilitet och EMC, som möjliggör kommunikationen. Den smarta industrin hade varit omöjlig utan standardisering, säger Thomas Korssell och tillägger:

– Och det gäller standarder om den minsta komponenten till arkitekturen av hela systemet. Om en del inte fungerar, så faller hela kedjan.

Smart industri innebär även hållbar industri. Därför finns exempelvis standarder om att man vid produktutveckling inte ska använda vissa jordartsmetaller som det är brist på.

– Vi är också förbi med slit och släng-mentaliteten som regerade på 1970- och 1980-talet. Nu verkar vi för återanvändning och att elektrotekniska produkter inte bara ska ha en egenskap utan flera. Hållbarhet genomsyrar hela standardiseringen, säger Thomas Korssell. 

SEK Svensk Elstandard är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering i Sverige inom det elektrotekniska området. Organisationen har redan flera standarder på plats som rör smart industri och arbetet pågår ständigt för att ta fram fler.