Daloc investerar 250 miljoner i Töreboda

Peter Wassberg, vd Daloc samt Fredrik Silverstrand, koncernchef Daloc Futura. Foto: Daloc

Styrelsen i Daloc har beslutat att investera 250 miljoner i nya byggnader och maskinanläggningar vid produktionsenheterna i Töreboda. Investeringarna omfattar även utbyggnad av kontor och personalutrymmen, Beslutet är en del av företagets strategiska plan som sträcker sig fram till 2025 och som innehåller satsningar på personal, lokaler, maskiner och IT-investeringar. Alla ledare har genomgått ett ledarskapsprogram och Dalocs kärnvärden har tydliggjorts i arbetet med de långsiktiga planerna: framåtanda, trygghet och långsiktighet. 

– Det är i det läge världen nu befinner sig som kärnvärden får en innebörd och på allvar prövas, säger Peter Wassberg, vd på Daloc. Jag känner då en stolthet i att Daloc och våra ägare visar att våra kärnvärden håller och att Daloc fortsätter att satsa.

Daloc är inte ohotat av coronavirusets verkningar. Men hittills har Daloc hållit produktionen uppe tack vare en välfylld orderstock som dessutom fyllts på med nya order. Leveranssäkerheten till kund är fortsatt hög. Fortsätter utvecklingen i världen på samma sätt som nu kan dock även Daloc drabbas. Varuförsörjningen kan påverkas, liksom bemanningen, både på Daloc och hos de kunder som ska montera dörrarna. 

– Corona påverkar inte den långsiktighet Daloc och vi som ägare alltid haft i våra beslut, säger Fredrik Silverstrand, koncernchef Daloc Futura och delägare i familjeföretaget.

Investeringarna är en del av investeringsplanen 2025 som kommer att resultera i ökad produktionskapacitet för att möjliggöra koncernens fortsatta tillväxt. Utbyggnaderna i denna etapp har påbörjats och beräknas vara genomförda under första halvåret 2021.