Tyska bilindustrin i krisstämning

Audis himmel är dyster idag. Biltillverkaren har installerat olaglig programvara i dieselmotorer för att kringgå testningen av bilarnas utsläpp av kväveoxider, För en industri som in i det sista har satsat på bensin och diesel betyder de nya reglerna i alla fall att man under de närmaste åren inte har andra alternativ än att i allt högre utsträckning börja producera elbilar. Foto: Creative Commons Lic. kredit: Marlene Bitzer

Den tyska bilindustrin har ett mycket dystert år bakom sig. Knappt 4,7 miljoner bilar lämnade 2019 de tyska fabrikshallarna. Antalet tillverkade bilar har inte varit så här lågt på 22 år.

Samtidigt står bilindustrin inför enorma förändringar, som kan komma att kosta många arbetsplatser, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Eftersom bilindustrin normalt är motorn inom den tyska ekonomin, råder det nu en krisstämning.

– Utmaningarna är för tillfället många och stora. Mest konkret handlar det om brexit, handelsstrider och sjunkande försäljningssiffror i USA och Kina, men också om EU:s nya utsläppsregler, samt hela diskussionen kring hur vi i framtiden ska ta oss fram, säger professor Oliver Falck på det ekonomiska institutet Ifo i München till Yle.

För de tyska tillverkarna finns inget annat än att betala böter. Det finns ingen möjlighet att kompensera det här med elbilar. Bland kunderna är intresset för elbilar helt enkelt för litet. För hela branschen kan år 2020 bli ännu värre.

Det här hänger bland annat ihop med EU:s nya regler för utsläpp av koldioxid. Regler som i synnerhet drabbar de tyska tillverkarnas stora och kraftiga bilar, som efter den tyska dieselskandalen dessutom i allt högre grad är bensindrivna och därigenom har större koldioxidutsläpp.

Från och med nu får 95 procent av en tillverkares nyproducerade flotta av bilar inte släppa ut mer än i medeltal 95 gram koldioxid per kilometer.

Eftersom tillverkarna ännu i år får räkna bort den fem procent av bilar med mest koldioxidutsläpp kommer regeln att redan under kommande år gälla för en tillverkares alla bilar.

För varje gram som går över den fastställda gränsen måste man betala straffavgifter och för de tyska tillverkarna kan de här uppgå till miljarder.

I de nya reglerna får elbilarna bokförs som nollutsläpp, vilket förstås inte motsvarar verkligheten.

Till exempel i Tyskland där en stor del av elen produceras med kolkraft, medför varje laddning av bilen också koldioxidutsläpp.Omkring 620 000 arbetsplatser hänger direkt eller indirekt ihop med förbränningsmotorn. Det här är omkring tio procent av alla arbetsplatser inom hela den tyska industrin.

Den dystra stämningen inom bilbranschen var mer än tydlig också på den senaste internationella bilmässan i Frankfurt.
Omställningen kommer att vara enorm och får följder för hela industrin med permitteringar som följd.  

Samtidigt finns det förstås förhoppningar om att det nya, alltså elbilarna, som är på väg ger nya arbetsplatser. 

Källa YLE