GKN Aerospace i Trollhättan utvecklar kilmatsmart jetmotor

GKN Aerospace är med om att utveckla morgondagens flygmotorer. Foto: GKN

GKN:s samarbete med Pratt & Whitney banar väg för klimatneutralt flyg På senare år har samarbetet bland annat resulterat i den revolutionerande växlade fläktmotorn GTF, Geared Turbofan som gör dagens och morgondagens flyg mer hållbart.

GKN Aerospace har bland annat bidragit med viktiga komponenter till Pratt & Whitneys omtalade växlade fläktmotor, GTF. Motorn utvecklades inom motorprogrammet PW1500G som inleddes 2008 och idag driver GTF-motorn redan flera större passagerarplan såsom Airbus A320neo, Airbus 220 och Embraer E-Jet.

I GTF-motorn kan fläkten drivas med en annan hastighet än lågtryckskompressorn och lågtrycksturbinen, vilket reducerar bränsleförbrukningen och bullernivån avsevärt. GKN har ansvarat för utvecklig och tillverkning av motorns bakre turbinstruktur (Turbine Exhaust Case, TEC) och mellanhuset i kompressordelen (Intermediate Compressor Case, IMC).

– Den bakre turbinstrukturen, TEC:en, är tillverkad genom GKN:s unika lättviktslösningar som fogar samman olika typer av material genom svetsning, istället för att bearbeta tyngre gjutgods. Det gör att motorn blir både lättare och mer bränsleeffektiv, säger Stefan Hansson, Program Director.

Samarbetet i flera av motorprogrammen bygger på så kallade RRSP-avtal. RRSP står för Risk and Revenue Sharing Partnership och innebär att Pratt & Whitney och GKN delar på både den initiala investeringen, och den eventuella vinsten för motorprogrammen. För GKN består investeringen av att utveckla, tillverka och leverera komponenter till det aktuella motorprogrammet.

– Man måste ha en långsiktighet för att gå in i den här typen av avtal, eftersom det ofta blir vinst först efter flera år. Samtidigt innebär RRSP-avtal att vi får ta ett betydligt större konstruktionsansvar och det gör oss till en naturlig samarbetspartner i framtida program, avslutar Stefan Hansson.