Svensk ekonomi på väg ur en mild lågkonjunktur

Nordea spår bättre svensk ekonomi. Arkivbild

Svensk ekonomi vänder uppåt och hushållen gör comeback. En stark förmögenhetsutveckling och Riksbanken som är fast på nollan ökar hushållens konsumtionslust.

– Svensk ekonomi är på väg ut ur en mild lågkonjunktur. Resursutnyttjandet faller visserligen i närtid, men tillväxten bottnar nu. Redan till hösten ser det ljusare ut då BNP-tillväxten ökar på bred front, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Hushållen tar över som motor från exportsektorn, vilken tillfälligt utvecklas svagare. En dämpad världskonjunktur sätter sina spår och det dröjer till senare i år innan återhämtningen inom exportsektorn blir mer påtaglig.

– En stark utveckling på aktiemarknaden och bostadspriser som stiger har gett klirr i kassan för hushållen. Under tredje kvartalet i fjol var den finansiella förmögenheten hela 840 miljarder kronor högre än ett år tidigare. Det motsvarar närmare 40 procent av disponibel inkomst, säger Annika Winsth.

Den kommunala sektorn har fått mer resurser och tillsammans med befolkningsökningen talar det för att såväl kommunala investeringar som konsumtion bidrar positivt till BNP-tillväxten. Arbetsmarknaden ligger senare i konjunkturcykeln och fortsätter att försvagas. Sysselsättningen stiger endast svagt och arbetslösheten närmar sig 7,5 procent i höst. Den ligger sedan kvar där under nästa år.

– Låga energipriser och en stabilisering av kronan talar för att Riksbanken inte når inflationsmålet. Riksbanken bedöms ändå ligga kvar på nollan då den vill undvika minusränta, säger Annika Winsth.