Telenor tecknar direktavtal med Exalt om IT-tjänster

Affär som omsätter cirka 27 miljoner kronor. Arkivbild

Telenor och Exalt har ingått ramavtal avseende implementationstjänster inom IP, transmission, siteinfrastruktur och CPE. Ramavtalet gäller utan volymgarantier och beräknas baserat på tidigare statistik omsätta cirka 27 miljoner kronor under avtalets initiala 3 år. Telenor har efter 3 år möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare 1+1 år.

Exalt har sedan 2011 levererat motsvarande tjänster genom Telenors samarbetspartners. Nu väljer Telenor att teckna direktavtal med Exalt vilket innebär en närmare relation och möjligheter till utökat samarbete. Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå.