Epiroc stänger ned tillverkning i Italien

Epiroc flyttar till sin befintliga produktionsanläggning i Nashik, Indien. Foto: Epiroc

Epiroc kommer att konsolidera tillverkningen av utrustning för blockstensindustrin till sin befintliga produktionsanläggning i Nashik, Indien. Flytten kommer att placera utvecklingen och tillverkningen mitt i den starka och växande blockstensmarknaden i Indien. Detta underlättar en solid och effektiv utveckling av produkterbjudandet och förkortar ledtiden. Verksamheten vid Epiroc Stonetec i Bagnolo, Italien, som har cirka 40 anställda, kommer att stängas i mitten av 2020.

– Vi beklagar att detta kommer att påverka en del av våra kollegor i Italien, men denna åtgärd är nödvändig för att Epiroc ska fortsätta vara stark och flexibel i framtiden, säger Helena Hedblom, Gruv- och infrastrukturchef. "Indien är en stor och växande marknad för blockstensindustrin och där kan vi dra nytta av en redan fullt fungerande infrastruktur för produktion, inköp och logistik.

Blocksten omfattar naturstenar som vanligtvis utvinns från stenbrott, och trimmas till specifika storlekar eller former. Slutprodukten används till exempel som köksbänkar, stenplattor och gravstenar. Epirocs produkterbjudande inkluderar hydrauliska borriggar som till exempel SpeedROC. Verksamheten tillhör Epirocs divisioner Surface and Exploration Drilling samt Mining and Excavation Rock Service.