Kraftsamling inför Europas största batterifabrik

Northvolt planerar att bygga Europas största batterifabrik och det står nu mellan Skellefteå och Västerås som etableringsort. Piteå kommun ökar därför intensiteten för att skapa så kallade attraktiva bostadsmiljöer. Från de södra delarna av Piteå kommun är det 40 minuter pendlingsväg till Skellefteå.

- Det här är en av de största industrietableringarna i modern tid och det är mycket positivt för Piteå och hela regionen om det hamnar i Skellefteå. Vi i Piteå kommer att göra allt vi kan för att bidra till en lyckad etablering, säger Helena Stenberg, kommunalråd Piteå kommun.

Piteå kommun påbörjar arbetet med att ta fram nya tomter. Planen är att kunna erbjuda 300 tomter i ett första skede.

- Piteå kan tillsammans med näringslivet och regionen i övrigt erbjuda fantastiska boendemiljöer och en bred arbetsmarknad, säger David Sundström, näringslivschef, Piteå kommun.

Piteå kommun har för avsikt att tillsammans med Jävre Byamän och Jävre Utveckling AB skapa förutsättningar för 30 egnahemstomter i anslutning till havet. Området erbjuder också en expansionsyta för tillkommande tomter.

I södra delarna av Piteå stad förbereds också ett nytt bostadsområde med möjlighet till 300 tomter direkt öster om Norra Pitholmsvägen. Området har anslutningar till Havsbadsvägen och pendling söderut och cykelavstånd till centrala stan, skolor och gröna miljöer.