Hög ålder, låg inkomst och låg utbildning skapar digitalt utanförskap

Bildkälla: Internetstiftelsens rapport "Svenskarna och internet" 2019

Varje år publicerar Internetstiftelsen rapporten "Svenskarna och internet". En studie av svenska folkets internetvanor. Fler än 7 av 10 använder sig av digitala samhällstjänster. I år belyser rapporten bl a att många använder digitala samhällstjänster. Att många har nytta av det, men att äldre, lågutbildade och låginkomsttagare riskerar ett digitalt utanförskap.

Bland sjukvårdens e-tjänster är vårdappar som ersätter läkarbesök en av de mest omskrivna, men det är inte den som används flitigast. Hittills har 1 av 10 använt den medan sjukvårdens andra e-tjänster som exempelvis tidsbokning online till fysiska läkarbesök nyttjas av drygt 5 av 10 av medborgarna.

Digital brevlåda beskrivs som en av de mest använda digitala samhällstjänsterna. För övriga tjänster är det de äldre som hamnar på efterkälken tillsammans med de med lägre utbildning och lägre inkomster. De äldre än 65 år ligger i synnerhet efter när det gäller att ha en digital brevlåda och att nyttja kollektivtrafikens e-tjänster. De med lägst utbildning och de som bor i hushåll med lägst inkomster ligger långt efter i nyttjandet av e-tjänster för pension. Sammantaget risker de med hög ålder, låg inkomst och låg utbildning att hamna i ett utanförskap i det digitala samhället. En utmaning som myndighetssverige brottas med.