Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn upp

PMI–tjänster, steg i augusti till 54,1. Arkivbild

– Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn, PMI–tjänster, steg i augusti till 54,1 från 52,5 i juli och nådde den högsta nivån sedan mars i år. Uppgången kom till största delen via en ökad orderingång som vi vet kan uppvisa stora månatliga svängningar, vilket gör att augustiutfallet inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång rekylerade upp i augusti efter svaga utfall i juni och juli och svarade för det största bidraget till ökningen i PMI-tjänster följt av delindex för sysselsättning. Delindex för affärsvolym stod däremot stilla medan kräftgången för leverantörernas leveranstider fortsatte för femte månaden i rad och antyder om ett fortsatt dämpat efterfrågetryck i tjänstesektorn.

Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 54,3 i augusti från 52,7 i juli. Tjänsteföretagens affärsplaner är fortsatt expansiva men har gradvis justerats nedåt i takt med en svagare omvärldkonjunktur och nådde 60,3 i augusti.

– Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades till 53,6 i augusti från uppreviderade 52,4 i juli drivet av tjänstesektorn. Det är andra månaden i rad som aktiviteten i näringslivet steg under tredje kvartalet om än från en låg nivå. Även om det är en positiv konjunktursignal så är riskerna på nedsidan fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar.