GKN inviger ny rymdverkstad

Kristina Jonäng (t v), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen, klipper bandet tillsammans med Anna Rathsman, generaldirektör Rymdstyrelsen. Foto: GKN

Nu har den nya rymdverkstaden på GKN i Trollhättan invigts med tal och bandklippning. Närvarande var ett antal särskilt inbjudna gäster från Arianespace, Rymdstyrelsen, Västra Götalandsregionen med flera. Carolina Kalliokorpi, från GKN:s rymdverksamhet, var värdinna och hälsade alla välkomna med orden ”Det är en fantastisk dag!” När säkerhetsrutinerna hade gåtts igenom, gick alla under ledsagning vidare till rymdverkstaden där invigningen skulle ske.

Joakim Andersson, koncernchef för GKN:s globala motorverksamhet, var förste talare och han välkomnade alla att fira invigningen av den nya verkstaden. ”Jag är stolt över det vi gör på GKN och tacksam för den stöttning vi får av myndigheter och regionen. Det vi gör har betydelse för regionen, Sverige och världen”.

Martin Thordén, vd för GKN i Sverige, berättade att han nyligen tillträtt som VD och inte varit med under den tid då rymdverksamheten byggts upp, men följt den på håll. Den teknologi vi har är top-of-the-line och bidrar även till den kommersiella flygmotortillverkningen. Han betonade att hållbarhet är viktigt för oss, något som rymdprogrammet kan hjälpa oss med, inte minst i klimatfrågor.

Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen, menade att Sverige är duktiga på forskning inom rymd. ”Vi är beroende av tillförlitliga raketer och GKN är en viktig underleverantör till Arianeprogrammet.

– Jag är stolt över att jag får vara med här på invigningen av den nya rymdverkstaden.

Kristina Jonäng, ordförande för regionala utvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen, underströk vikten av att GKN finns i Västsverige. ”Vi vill att regionen ska vara ett draglok för den här typen av verksamheter.” Regionen har tillgång till 35 miljarder i forskningsresurser. Delar av detta kan även användas till att stötta forskningen av klimatsmarta komponenter.