Saab tecknar kontrakt på stridsträningssystem i Belgien

SAAB levererar NATO-kompatibelt system till Belgien. Foto: SAAB

Saab har tecknat ett avtal med det belgiska försvarsdepartementet gällande leveranser av träningssystem till den belgiska armén. Ordervärdet uppgår till cirka 160 MSEK och leveranserna kommer att ske under 2021. 

Kontraktet omfattar en komplett stridsträningsanläggning med infanterisimulatorer, pansarvärnssimulatorer, fordonssystem samt kommunikationssystem för styrning, övervakning och insamling av information för analys av övningar. Kontrakt gällande support kommer att förhandlas separat senare.

Ett av kraven var att systemet skulle vara NATO-kompatibelt, och med Saabs träningssystem kommer Belgien att kunna delta i multinationella övningar.

– Detta innebär att Belgien kommer att ha samma konfiguration som medlemmarna i Interoperability User Community. De kan därför delta i multinationella övningar tillsammans med bland annat Nederländerna, Polen, Tyskland, Österrike, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och US 7th Army, säger Åsa Thegström, chef för affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics.

– Den belgiska armén har använt våra träningssystem under de senaste fyra åren och sett fördelarna med realistiska övningar. Ordern stärker vår position som en av de världsledande leverantörerna av lösningar för stridsträning, säger Henrik Vassallo, chef för landsenheten Frankrike och Benelux inom marknadsområdet Europa.