Grafen kan ge grönare bilar

Ian Kinloch är en av de forskare vid University of Manchester som med hjälp av grafen tagit fram ett nytt kompositmaterial som skulle kunna göra det möjligt att omvandla spillvärmen från bilmotorer till elektricitet. Foto: University of Manchester

Det tvådimensionella materialet Grafens många goda egenskaper skulle i framtiden kunna leda till grönare, mer bränsleeffektiva bilar genom att omvandla värme till elektricitet.

Att utnyttja den värme som alstras av motorn och som annars skulle gå förlorad för att ladda bilens batterier eller driva luftkonditioneringen kan bli en viktig funktion i framtidens hybridbilar.

I en genomsnittlig bil går idag omkring 70 procent av den energi som utvinns ur bränslet förlorad i form av värme. För att ta tillvara på den energi som går förlorad krävs ett termoelektrisk material, som kan omvandla värme till elektricitet eller tvärtom. Materialet bör vara både en god elektrisk ledare och bra på att leda bort värme. För närvarande är emellertid material med dessa egenskaper ofta giftiga och de kräver dessutom mycket högre temperaturer än vad som produceras i en bilmotor.

Genom att lägga till en liten mängd grafen till ett termoelektriskt material har forskare vid University of Manchester i Storbritannien tillsammans med företaget European Thermodynamics Ltd lyckats skapa ett nytt kompositmaterial som kan omvandla värme till elektricitet inom ett brett temperaturområde, ända ner till rumstemperatur. Denna nya generation av kompositmaterial skulle kunna göra det möjligt att minska de globala koldioxidutsläppen från bilar.

Det nya materialet omvandlar 3 till 5 procent av spillvärmen till elektricitet. Det kanske inte låter så mycket, men Robert Freer, som är en av de forskare som leder projektet, menar att det med tanke på hur mycket energi som går förlorad lönar sig även om man bara kan få tillbaka en liten del.