Nya innovationsprojekt med grafen beviljade

Foto: Volvo Cars

Nu är det klart vilka projekt som beviljats medel från utlysningen Samverkansprojekt för tillämpningar med grafen, inom SIO Grafen, det strategiska innovationsprogrammet för grafen. Projekten finansieras med drygt 23 miljoner totalt, varav 50 procent är bidrag från Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Grafen ska användas i 18 nya projekt för att förbättra egenskaper och funktioner i befintliga kommersiella produkter som tillhör någon av aktörerna i projektet. Grafen är kolatomer som sitter ihop i ett enda tunt tvådimensionellt skikt och är ett extremt lätt, starkt, elastiskt och genomskinligt material som leder både värme och elektricitet. 

─ Vi kan se två trender i denna utlysning. Dels att flera aktörer samarbetar i värdekedjor i projekten och dels att flera organisationer återkommer med fortsättningsprojekt, säger Helena Theander, på Chalmers Industriteknik, som är programchef för SIO Grafen.  

Projekten visar på en stor bredd där grafen kan användas för att utveckla allt ifrån innebandyblad, ledande ytskydd, värmeledande grafenfilm för radar och laser, multifunktionell färg, sensorer för att upptäcka droger, betongstängsel, beläggningar på textilmaterial, smarta förpackningar och beläggningar för att uppnå förbättrade friktionsegenskaper.

Ett av de nya projekten, Grafenförstärkt lim för punktsvetsning, ska utveckla grafenmodifierade limmer för bilindustrin för att förbättra process- och materialegenskaperna. Projektet samlar aktörer från hela värdekedjan: biltillverkarna Volvo Cars och CEVT, Lamera som utvecklar och tillverkar formbara lättviktsmaterial av sandwichtyp kallade Hybrix med metalliska ytor och kärnmaterial av polymerer, Chalmers, RISE Research Institutes of Sweden och Chalmers