Stålbolaget Outokumpus vinst rusade i höjden

Outokumpus stålfabrik i Sheffield, Storbritannien. Foto: Outokumpu

Finländska stålbolaget Outokumpus resultat för årets andra kvartal sköt i höjden jämfört med april–juni 2016. Den korrigerade rörelsevinsten gick upp från 9 miljoner till 145 miljoner euro.

– Alla våra verksamhetsområden förbättrade sina resultat jämfört med andra kvartalet 2016, säger vd Roeland Baan, till tidningen Hufvudstadsbladet.

Han säger att uppgången beror både på att priset på rostfritt stål och ferrokrom stigit samt på att bolaget skurit ner på sina utgifter. Resultatet skulle vara ännu bättre om inte en av bolagets ferrokromugnar drabbats av återkommande tekniska problem, bedömer man på bolaget.

– Under de senaste ett och ett halvt åren har vi lyckats få till stånd en klar förändring i vår affärsverksamhet. Vi har utvecklat försäljningen och produktionen och minskat våra utgifter, säger Baan.

Uppsvinget är radikalt eftersom Outokumpu varit djupt förlustbringande under flera års tid.

Bolaget förväntar sig att efterfrågan på rostfritt stål förblir god både i Europa och i USA. Under det tredje kvartalet förutspår man ändå att den normala säsongbetingade variationen har en negativ inverkan på efterfrågan.

– Dessutom försämrar prisraset på råvaror vår balans eftersom vi använder oss av råvaror vi köpt tidigare för ett högre pris.

Företaget varnar dock inför tredje kvartalet. Stålbolaget Outokumpu spår att det justerade ebitda-resultatet kommer att vara markant lägre under det tredje kvartalet 2017, jämfört med det andra kvartalet, då resultatet uppgick till 199 miljoner euro.