Nya finansförhandlingar mellan Storbritannien och EU: - Tänds det igen en gnista?

Felande pusselbiten? Bild: Creative Commons Lic. Pixabay, Kredit. Fotoblend

Det har gått några år sedan Brexit, och relationen mellan Storbritannien och EU har varit minst sagt ansträngd. Men på senare tid har det skett en uppmjukning, speciellt sedan problemen kring Nordirlands gräns löstes under 2023, skriver Politico.

Nu står finansiella tjänster i fokus, ett område där båda parter har mycket att vinna på samarbete.

Förhoppningar om förnyat samarbete

Nyligen möttes Gwyneth Nurse - direktör för finansiella tjänster i Storbritanniens finansdepartement och EU:s John Berrigan för att diskutera framtida samarbeten inom finansiella tjänster. Det var andra gången de två sidorna möttes för att diskutera detta viktiga område sedan Storbritannien lämnade unionen i januari 2020.

Finansiella tjänster kan bli en bro mellan de tidigare motståndarna

Mötet sågs av många experter som ett steg mot att återupprätta de försurnade relationerna, särskilt nu när opinionsundersökningar tyder på att det mer EU-vänliga Labourpartiet kan komma att bilda regering efter nästa val.

Finansiella tjänster – ett steg mot varmare relationer

Sedan Storbritannien lämnade EU utan ett avtal som täckte finansiella tjänster, och spänningarna kring Nordirland höll relationen på is, har förtroendet varit lågt. Men med lösta gränsfrågor har situationen börjat ljusna även för finansiella tjänster.

Nurse och Berrigan står inför utmaningen att bidra till denna positiva förändring. Diskussionerna i Bryssel handlar inte om en omedelbar försoning, särskilt med tanke på att val stundar i både EU och Storbritannien, men bara det att ha en ordentlig dialog är framsteg.

Det handlar om att skapa rätt stämning så att höga tjänstemän återigen kan tala öppet med varandra. Saker kommer att röra sig långsamt: efter år av spänningar är det för tidigt att ens nämna förbättrad tillgång för Londons finansmarknad till EU-marknader utan att riskera relationen.

Erfarenhetsutbyte

Men genom att utbyta erfarenheter kan Bryssel och London upptäcka gemensamma problem där de kan arbeta tillsammans, som att gröna det finansiella systemet, hantera risker från artificiell intelligens eller till och med förebygga nästa finanskris.

Även om Brexit framställts som en bitter skilsmässa finns det fortfarande områden där det är logiskt för Storbritannien och EU att "dela vårdnaden". Ett sådant ämne rör hur snabbt aktier byts mot kontanter, där Bryssel hoppas att London kommer att vänta för att påskynda processen, snarare än att anpassa sig till den snabbare amerikanska modellen.

Om båda sidor kan enas om tekniska ämnen kan det så småningom, när det inte är lika smärtsamt, bli lättare att ta itu med större diskussioner längre fram — som om Storbritannien någonsin kommer att få värdefull tillgång till EU-marknaderna igen.

Källa: Politico