Handelskonflikterna eskalerar: Kina inleder anti-dumpningsutredning mot EU och USA

EU utreder för närvarande hur Kina kan ha snedvridit marknaden för elbilar, men ett beslut om eventuella tullar har ännu inte fattats. Foto: Creative Commons Lic. Pixabay: Kredit: myUKhub2

Kina har initierat en anti-dumpningsutredning som riktar sig mot import av vissa kemikalier från EU, USA, Japan och Taiwan. Det kinesiska handelsdepartementet meddelade på söndagen att de överväger att införa tullar på kemikalier som används bland annat inom bilindustrin. De aktuella kemikalierna, "koparformaldehyd", som kan ersätta koppar, zink, tenn, bly och andra metaller, används i allt från bildelar till elektriska apparater och industrimaskiner.

Enligt departementet väntas utredningen vara klar inom ett år, men kan förlängas med ytterligare sex månader under "särskilda omständigheter". En talesperson för EU i Bryssel kommenterade att kommissionen kommer att noga granska utredningen innan nästa steg bestäms, och förväntar sig att processen följer alla relevanta regler och åtaganden enligt Världshandelsorganisationen (WTO).

Gegenreaktion mot handelskonflikter

Experter ser Kinas åtgärd som en motreaktion på de senaste handelsspänningarna med väst. USA:s president Joe Biden har exempelvis infört särskilda tullar på 100 procent mot import av elbilar från Kina. EU utreder för närvarande hur Kina kan ha snedvridit marknaden för elbilar, men ett beslut om eventuella tullar har ännu inte fattats. Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och den tyska industrin har uttalat sig mot sådana tullar.

Europaparlamentets handelsordförande förutser tullar

Bernd Lange, ordförande för handelsutskottet i Europaparlamentet, antyder att EU sannolikt kommer att införa tullar på kinesiska elbilar. "Jag förväntar mig att utredningar om orättvisa handelspraktiker för vissa produkter kommer att leda till kompensationstullar," sade Lange till Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Kritik mot USA:s handelspolitik

Lange kritiserade USA:s agerande och noterade att landet har ändrat sin inställning till handelsfrågor; nationella intressen prioriteras framför internationella regler. För Europa ser Lange en risk att kinesiska exportvaror i ännu högre grad kan komma att trycka på den europeiska marknaden.

Förslag till försiktig hantering av importtullar

Tyska konservativa partiet CDU: s ordförande Friedrich Merz manar EU att agera försiktigt med eventuella skärpta importtullar för att undvika motåtgärder från USA och Kina.

- Protektionism kommer i slutändan bara göra allt dyrare, sade Scholz nyligen i Berlin. Han betonade vikten av en rättvis och fri världshandel. Industriförbundet BDI varnar för att EU inte ska bli en buffert för kinesiska överkapaciteter som blockerats från den amerikanska marknaden.

Källa: Handelsblatt