Oron i Röda havet drabbar exporten av skogsprodukter extra hårt

Röda havet från Egypten. Foto: Romazur/Wikimedia Commons

Oron i Röda havet drabbar framför allt svensk export av skogsprodukter, skriver Di. En tredjedel av den svenska exporten i volym som skeppas via Suezkanalen är skogsindustriprodukter. Det är nästan lika mycket som Sveriges samlade import genom kanalen, enligt branschorganisationen Skogsindustrierna.

– Vi bedömer att vår bransch är den enskilt största svenska transportköparen av containerfrakter via Suezkanalen, där kostnaderna nu oväntat har ökat med 100 – 200 procent, och därmed ser vi med viss oro på framtiden. Det finns risk för containerbrist, förseningar och begränsningar av fraktresurser, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande, till Di.

Enligt Nielsen har leverantörerna, framför allt på trävarusiden, ofta kommit överens med sina kunder om att dela på de ökade kostnaderna, men för nya kontrakt kommer det bli en merkostnad som kunderna i Asien framför kommer att få bära.