Vireon beviljas 9,2 miljoner euro från EU för att vara pionjär inom vätgasinfrastruktur i Finland och Danmark

Bidraget kommer att möjliggöra konstruktionen av totalt sju bränslestationer i Finland och Danmark, vilket säkerställer en omfattande tillgänglighet för både personbilar och tunga fordon. Foto: Vireon

Vireon, ett helägt dotterbolag till norska Hydrogen och det ledande företaget inom vätgasbränsle i Norden, har säkrat ett avgörande EU-stöd på 9,2 miljoner euro (106 miljoner NOK) för att leda konstruktionen av produktionsanläggningar för grön vätgas och bränslestationer för tunga fordon i Finland och Danmark.

Detta markerar ett banbrytande steg i Vireons uppdrag att driva övergången till ett decarboniserat transportsystem över hela Europa.

Detta är den andra EU-stödet för norska Hydrogen på kort tid. Tidigare i år tilldelades norska Hydrogen 9 miljoner euro från Clean Hydrogen Partnership för utvecklingen av en integrerad värdekedja för grön vätgas vid Hirtshals hamn i Danmark.

Vital korridor

Detta ambitiösa projekt syftar till att bygga och implementera en elektrolysör på 5 megawatt och ett nätverk av bränslestationer för grön vätgas som sträcker sig från norra Finland via Sverige och Danmark till kontinentala Europa, vilket etablerar en vital korridor för nollutsläpps tunga fordon.

I Finland kommer fyra strategiskt belägna stationer att byggas i Tornio, Liminka, Jyväskylä och Storhelsingforsområdet. Dessutom kommer tre bränslestationer att etableras i Danmark, belägna i norra Jylland, Vejle och Padborg, som integrerade komponenter i detta transnationella projekt.

Milstolpe

- Detta är en stor milstolpe för Vireon. Flera OEM:er har bekräftat att de kommer att leverera vätgastruckar från och med 2025, och Vireon är både villigt och kapabelt att bygga de bränslestationer som behövs för att få dessa lastbilar på de nordiska vägarna. Jag hoppas att denna nyhet kommer att göra alla nordiska transportföretag intresserade av vätgasrörlighet och följaktligen till ett upptagande av kontakt med oss, säger Per Øyvind Voie, VD för Vireon.

Finansieringen är ett bevis på förtroendet för norska Hydrogen och Vireons engagemang för att främja grön vätgasinfrastruktur och teknologi.

Som en katalysator

Projektet syftar inte bara till att minska koldioxidutsläppen utan också att fungera som en katalysator för antagandet av vätgasdrivna fordon över hela regionen.

Med stöd av Connecting Europe Facility (CEF), en instrumental EU-finansieringsmekanism, överensstämmer detta projekt med Europeiska gröna planens mål. CEF ägnas åt att förbättra hållbara och sammanlänkade transeuropeiska nätverk inom transport, energi och digitala tjänster. Genom att adressera kritiska infrastrukturbehov är CEF-investeringar avgörande när det gäller en framtid med renare energi.

Källa: Vireon