Olje- och gasindustrins luftföroreningar kostar USA:s folkhälsa 77 miljarder dollar årligen

Negativa hälsoeffekter koncentrerades i delstater där olje- och gasindustrin har en stor närvaro inklusive Texas, Pennsylvania, Ohio, Oklahoma och Louisiana. Foto: Creative Commons Lic. Pixabay, Kredit: tasukaran

Ny forskning som publicerades nyligen visar att negativa hälsopåverkan -- inklusive sjukhusvistelser för andnings- och hjärt-kärlsjukdomar samt komplikationer under graviditet -- kostar USA tiotals miljarder.

Den blomstrande olje- och gasproduktionen kostar USA 77 miljarder dollar varje år i negativa hälsoeffekter, enligt forskning som publicerades på måndagen.

Nära rekordnivåer

Trots nyligen antagna lagar som främjar övergången till ren energi, är USA:s fossilbränsleproduktion nära rekordnivåer.

Luftföroreningar kopplade till industrin ledde till 7 500 onödiga dödsfall, mer än 400 000 astmaattacker och 2 200 nya fall av barnastma under 2016, enligt en studie sammanställd av Boston University School of Public Health, University of North Carolina Institute for the Environment, PSE Healthy Energy och Environmental Defense Fund.

Fossilföretagens ansvar

Kostnaderna uppgick till 77 miljarder dollar i negativa hälsopåverkan inklusive sjukhusvistelser för andnings- och hjärt-kärlsjukdomar samt komplikationer under graviditet.

Forskarna fokuserade på föroreningar som kväveoxid (NO2), fint partikulärt material (PM2.5) och ozon (O3), och fann att de ekonomiska kostnaderna var tre gånger så höga som klimatpåverkan från metanutsläpp.

- Märkbart var att Illinois och New York, som producerar mycket lite fossilbränslen, ändå fanns med i topp tio, sa forskarna.

Korsar delstatsgränser

- Det faktum att luftföroreningar och hälsoeffekter korsar statsgränser visar ett starkt behov av regional till nationell samordning," sa Saravanan Arunachalam, en professor vid UNC som deltog i studien.

- De stater som har de högsta utsläppen är inte alltid de med högst hälsorisk på grund av dessa utsläpp, även om Texas rankas först i båda.

Metan

Nya federala restriktioner för metan, en kraftfull växthusgas, kan inte bara medföra snabba klimatfördelar utan också förbättra luftkvaliteten, sa forskarna.

Teamet påpekade dock att fokus på "slutet-av-rör"-föroreningskontroller i kraftverk, fordon, byggnader och industri bara tar itu med en del av problemet.

Källor: The Independent, Boston University School of Public Health, University of North Carolina Institute for the Environment, PSE Healthy Energy och Environmental Defense Fund.