Gröna vågor på haven: Så revolutionerar hybridfartygen framtiden

Följande är exempel på den nyckelroll som EMS har i den optimala driften av hybridfartyget: Spinnreserv. Det kan vara nödvändigt att köra en extra generator av säkerhetsskäl, till exempel i Dynamic Positioning-läge, vid manövrering eller i begränsat vatten. Batteriet kan istället fungera som en roterande reserv och ersätta det extra generatorsetet, som vanligtvis körs med låg belastning. Grönt läge med noll avgasutsläpp. När fartygsoperatören väljer detta läge ser EMS till att all ström kommer från energilagringssystemet (fartygets batteri). Detta fortsätter tills batterinivån når sitt förinställda minimum. Starta-och-stoppa. När motorerna arbetar med låg belastning säkerställer EMS att all kraft för framdrivning kommer från energilagringssystemet. Detta fortsätter tills batterinivån når sitt förinställda minimum. När det händer återaktiverar EMS motorerna automatiskt. Motorerna ger framdrivningskraften till fartyget och de laddar också fartygets batterier. Bild: Wärtsilä

Wärtsilä belyser i en nyligen publicerad artikel på sin webbplats varför hybridfartyg står som en banbrytande innovation inom sjöfarten.

Dessa fartyg, som kombinerar traditionella förbränningsmotorer med laddningsbara batterier, erbjuder inte bara omedelbara kostnadsbesparingar utan öppnar också dörren till framtida ekonomiska vinster på ett sätt som kanske överraskar många.

Trefaldiga omedelbara besparingar med hybridteknologi

Hybridfartyg minskar bränsleförbrukningen och därmed utgifterna på flera sätt. De kan segla in och ut ur hamnar helt elektriskt, vilket eliminerar utsläpp och buller. Dessutom tillåter batteridriften en jämnare energianvändning, så kallad "peak shaving", vilket effektiviserar motorns drift och minskar både underhållskostnader och bränsleförbrukning. Ett annat viktigt inslag är batteriets förmåga att agera reservkraft, vilket är särskilt fördelaktigt för fartyg som kräver dynamisk positionering.

Navigerar genom strängare utsläppsregleringar

Dessutom hjälper hybridtekniken fartygsägare att navigera genom de strängare utsläppsregleringar som EU:s utsläppshandelssystem (ETS) medför. Genom minskad bränsleförbrukning reduceras koldioxidutsläppen, vilket minskar behovet av utsläppsrätter och potentiellt till och med möjliggör en vinst från försäljning av överflödiga rättigheter.

Förbättrad lönsamhet och miljöprestanda

Investeringar i hybridteknik blir allt mer attraktiva tack vare den ständigt förbättrade batteriteknologin som gör det möjligt för ägare att välja mindre, billigare och mer bränsleeffektiva motorer. Detta öppnar upp för designoptimeringar som inte bara sänker driftskostnaderna utan också minskar miljöpåverkan betydligt jämfört med traditionella lösningar. Exempelvis kan ett modernt hybrid-elektriskt system för LNG-fartyg minska bränsleförbrukningen med 10%, växthusgasutsläppen med 15% och metanutsläppen med över 20%.

Det oväntade framtidslöftet

Det mest spännande med hybridfartyg ligger dock i deras potential att utnyttja alternativa bränslen som ammoniak och metanol för ytterligare kostnadsbesparingar och minskade utsläpp i framtiden. Hybridteknikens flexibilitet gör det möjligt att anpassa sig till dessa nya bränslen när de blir tillgängliga, vilket kan leda till ännu större ekonomiska fördelar.

Investering i hybridlösningar ger inte bara omedelbara ekonomiska vinster utan positionerar även fartygsägare för att dra nytta av framtida bränsleinnovationer. Detta gör hybridfartyg till en nyckelaktör i sjöfartens gröna omställning, vilket Wärtsilä lyfter fram som en avgörande faktor för en mer hållbar och lönsam framtid på haven.

Källa: Wärtsilä