Försvarsindustrin drabbad av efterfrågechock

Försvarsindustrin har gyllene tider. Foto: SAAB

Försvarsindustrin är troligen Europas hetaste affärsområde i dag. Forskare på FOI har kartlagt branschen. De har tittat på samarbeten och andra kopplingar mellan företagen. Efter många år av låg efterfrågan utsätts försvarsindustrin nu av vad FOI:s forskare kallar en efterfrågechock. Att efterfrågan ökat har flera orsaker, enligt Ann Lundberg, förste forskare vid FOI som tillsammans med Michał Budryk och Jens Lusua skrivit rapporten "En sammanflätad industri".

– I första hand kriget i Ukraina. Men även erfarenheterna från pandemin poängterar vikten av nationell och europeisk kapacitet. Dessutom är omvärldsläget över lag inte det bästa, säger hon.

Den europeiska försvarsindustrin må vara brokig, men forskarna hittade två genomgående drag inom branschen. Nämligen att:

  • Samarbetena i branschen domineras av fem stora företag: BAE Systems (Storbritannien), Airbus (transnationellt,) Thales (Frankrike), Safran (Frankrike) och Leonardo (Italien). Ser man till omsättning utgör dessa fem cirka 50 procent av den europeiska försvarsindustrin.
  • Samarbetena och ägandet är minst sagt sammanflätat, vilket även rapportens titel understryker. Det styrks i hög grad av den nätverksanalys. FOI-forskarna gjort för att tydligare se hur företag hänger ihop.

– Alla företag har någon form av koppling till ett annat företag i studien, exempelvis i gemensamma produktsamarbeten. Vissa företag korsäger varandra eller har gemensamt ägande och ibland har de startats som en del av ett annat företag i branschen, säger Ann Lundberg.

Förhållandena den svenska försvarsindustrin är en del i detta. Den domineras av en grupp större företag, där alla de stora utom Saab är utlandsägda – som BAE Systems Bofors och BAE Systems Hägglunds som båda ägs av brittiska BAE, Nammo har norska staten och finska Patria som ägare och Eurenco har franska ägare.

Bland flera stora företag inom försvarsindustrin har flyget en central roll och alla de fem centrala försvarsföretagen i nätverket har flyget som en huvudsaklig eller viktig verksamhet. Just nu pågår två internationella samarbeten inom den nya generationens stridsflyg, det brittiskt-italienskt-japanska GCAP och det fransk-tysk-spanska SCAF.

– Flygområdet är helt enkelt en avancerad verksamhet, som kräver stora resurser och samarbete för att klara av utvecklingen, säger Ann Lundberg.

Andra former för samarbeten sker via EU:s ramprogram Horizon 2020 och EDF, European Defence Fund. EDF bidrar med 10-15 procent av branschens forsknings- och utvecklingspengar. EDF:s övergripande mål är att främja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskraft hos den europeiska försvarsindustrin genom att skapa förutsättningar för ökat samarbete.