Förpackningsjätten ökade sin omsättning med nästan 40 procent i fjol

Foto: Schumacher Packaging

Det tyska familjeföretaget Schumacher Packaging, en av Europas största tillverkare av kundanpassade wellpappförpackningar, ökade sin omsättning med nästan 40 procent 2022 till 1,2 miljarder euro, detta trots att det blåser snåla vindar på världsmarknaderna.

Försäljningsmålet på 1 miljard euro överträffades med råge. Däremot uppnåddes ingen tillväxt inom kärnverksamheten. ”Mot bakgrund av ökade energipriser, stark inflation och fallande konsumtion, som formade marknadshändelser i och med kriget mot Ukraina, förblev förpackningsspecialistens försäljning nästan konstant jämfört med föregående år”, skriver Schumacher Packaging i ett pressmeddelande.  

Försäljningstillväxten uppnåddes främst genom förvärv av ytterligare anläggningar och utveckling av nya produktområden för att möta efterfrågan på minskad förbrukning av plast, framför allt från livsmedelsindustrin, men även från onlinehandeln. Antalet anställda ökade från 3 700 till 4 111 under  kalenderåret.

– Förra året var vår högsta prioritet att säkra leveranser till våra kunder. Vi lyckades med detta eftersom vi, som ett familjeägt företag, agerar mycket flexibelt och snabbt och har fattat modiga investeringsbeslut - särskilt i vår egen pappersproduktion och utbyggnaden av förnybar energi, säger företagets vd Björn Schumacher, som tillsammans med sin bror Hendrik är den tredje generationen i familjen som driver företaget.

– Vi lyckades med detta eftersom vi, som ett familjeägt företag, agerar mycket flexibelt och snabbt och har fattat modiga investeringsbeslut - särskilt i vår egen pappersproduktion och utbyggnaden av förnybar energi, tillägger han.

Höga energi- och arbetskostnaderna är fortsatt ett stort orosmoln för företagsledarna.

 –Industriföretag baserade i Tyskland är utsatta för enorma påfrestningar. Några av våra kunder har redan meddelat oss att de inte längre kommer att göra investeringar i Tyskland eller att de kommer att flytta sina produktionsanläggningar utomlands, där de politiska ramvillkoren är annorlunda. Vi måste också kritiskt ifrågasätta våra planerade investeringar i Tyskland för tillfället, säger Schumacher.