Därför ber vindkraftsindustrin om mer allmosor

foto Unsplash

Av Simon Matthis

Ett oväntat och ökande antal fel på vindturbiner, till stor del i nyare och större modeller, drar ner vinsterna för några av världens största tillverkare, då både Siemens Gamesa, GE och Vestas rapporterar stora reparations- och underhållsförluster.

Defekta komponenter rev upp ett hål i kassan på 472 miljoner euro i Siemens Gamesas kvartalsresultat för december. Detta utgör mer än hälften av förlusten på närapå en miljard euro för perioden. Av den summan berodde 187 miljoner euro på minskade intäkter och resten på garantiavsättningar.

Vindkraftstillverkaren uppgav att en "negativ trend" när det gäller felfrekvenser hos turbiner orsakar högre underhållskostnader och garantikrav än väntat. De specificerade inte vilka komponenter det rör sig om.

Siemens Gamesa avslutade året med en kvartalsförlust på 884 miljoner euro, mer än dubbelt så stor som samma period föregående år, och en nettoskuld på 1,9 miljarder euro.

Nedskrivningar av goodwill samt integrations- och omstruktureringskostnader tillkommer när företaget förbereder sig för en avnotering och uppgående i Siemens Energy.

"Koncernens finansiella resultat under första kvartalet 2023 påverkades avsevärt av utfallet av företagets periodiska övervakning och utvärdering av tekniska fel i dess installerade flotta," skrev företaget i sitt kvartalsresultat.

"Den förväntade kontanteffekten under räkenskapsåret 2023 uppgår till ett tvåsiffrigt miljonbelopp mätt i euro”.

Vestas har tillskjutit 210 miljoner euro i garantiavsättningar för reparationer under decemberkvartalet, eftersom högre uppgraderingskostnader även drabbat det danska företaget.

Vestas tillade att dess förlust i produktionsfaktor ökat till uppemot 4 procent på grund av antalet "extraordinära" reparationer och uppgraderingar.

GE skyllde sin årliga förlust på 2,2 miljarder dollar på stigande garantiavsättningar från sin vindkraftsdivision under septemberkvartalet, vilket bidrog till en minskning av intäkterna med 17 procent.

Text: Renew Economy