Facken nobbar 6,5 procent på två år

Claudio Bresciani/TT: IF Metalls ordförande Marie Nilsson. Arkivbild.
Christine Olsson/TT: Per Widolf, förhandlingschef för Industriarbetsgivarna, kommenterar löneförhandlingarna.

Medlarna, de så kallade Opartiska ordförandena (Opo), har lagt ett första skarpt lönebud i de så viktiga industriförhandlingarna. Ett avtal som när det slutligen tecknas brukar bli ett lönemärke för hela arbetsmarknaden.

Avtalsförslaget är på två år och ger löneökningar på totalt 6,5 procent, varav 3,7 procent det första året och 2,8 procent det andra året. Dessutom höjs minimilönerna i avtalet med 1 300 kronor, något som tas från det samlade utrymmet på 6,5 procent.

Arbetsgivarsidan säger ja.

Men det ligger på smärtgränsen för vad konkurrenskraften klarar, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.

"En tvåårig avtalsperiod kan bara accepteras i ett avtal där löneökningarnas storlek det andra året ligger på föreslagna nivåer. Det är inte möjligt att teckna avtal som innebär att löneökningstakten det andra året är påtagligt högre", säger Teknikföretagens förhandlingschef, Tomas Undin i en skriftlig kommentar.

Tveksam längd

Men de fem industrifacken, IF Metall, GS-facket, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer säger gemensamt nej.

Nivån är helt enkelt för låg.

Vi har begärt 4,4 procent på ett år. Det här är på två år och 6,5 procent, det tycker vi är för dåligt, säger Marie Nilsson som också saknar en låglönesatsning.

Facken är allmänt tveksamma till ett längre avtal än ett år, under de rådande osäkra ekonomiska förhållandena. Marie Nilsson saknar också i budet möjligheten att säga upp det andra avtalsåret.

Om avtalet ska vara tvåårigt måste det se bättre ut, säger Marie Nilsson och får medhåll av sin fackliga kollega, Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer.

Nytt bud kommer

"Detta bud kan vi inte acceptera och det måste till stora förändringar för att vi ska kunna teckna ett avtal. Löneökningarna måste vara väsentligt högre och avtalens lägsta löner måste höjas mer", säger Unionens ordförande Martin Linder i ett skriftligt uttalande.

Att facken säger nej till medlarnas första bud är något som tillhör den vanliga ordningen. Nu har Opo en vecka på sig att återkomma med ett slutbud innan det gamla avtalet löper ut 31 mars, förmodligen ett från fackens perspektiv sockrat sådant. Det är så det historiskt brukar se ut.

"När vi nu går in i den sista veckan av tuffa förhandlingar är det fullt fokus på högre löneökningsnivå, höjda lägstlöner", säger Martin Linder.

Om det blir om en exakt vecka beror på:

De (Opo) väntar nog till att de gör bedömningen att vi är ganska nära varandra, säger Marie Nilsson.