Sjunkande producentpriser: Kan märkas i butiker

Marcus Ericsson/TT: Nya månadssiffror för producentpriserna. Arkivbild

Producentpriserna i Sverige fortsätter ned. Priserna i producentleden sjönk med 1 procent i februari jämfört med januari. I januari var nedgången drygt 5 procent jämfört med december.

Jämfört med ett år tillbaka stiger dock priserna. På årsbasis låg prisuppgången i februari på 9,3 procent. Lägre än i januari då prisstegringen var 11,8 procent, visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Torbjörn Isaksson, Nordeas chefsanalytiker, framhåller att kostnaderna alltjämt befinner sig på en hög nivå.

Även om industrins producentpriser nu går ned är pristrycket fortsatt högt och ligger långt över nivåerna innan pandemin, säger han.

Lägre elpriser bakom nedgång

På hemmamarknaden sjönk producentpriserna med 1,1 procent i februari jämfört med månaden före. På importmarknaden sjönk priserna med 0,4 procent.

"Det främsta bidraget till nedgången på hemmamarknaden var lägre priser på handel med elektricitet. Nedgången motverkades av prisuppgångar på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar och övriga maskiner", skriver SCB.

När det gäller importmarknaden var det prisnedgångar för råolja och raffinerade oljeprodukter som drev på utvecklingen. Prisnedgångar noterades även för naturgas, datorer och baskemikalier,. SCB konstaterar att nedgången motverkades av prisuppgångar på bland annat motorfordon, livsmedel, läkemedel och stål.

Eftersläpning i butikerna

Torbjörn Isaksson pekar även på att producent- och importpriserna på konsumtionsvaror steg i februari jämfört med januari.

Det är en intressant, om än inte perfekt, indikator för inflationen. Prisökningen där beror sannolikt till stor del på kronans försvagning, säger Torbjörn Isaksson.

Det är en liten besvikelse att priserna på konsumtionsvaror fortsatte att stiga. Riksbanken hade såklart hellre sett en nedgång när det gäller konsumtionsvarupriserna.

En förändring av producent- och importpriserna av det här slaget kan märkas av i matbutikerna inom en snar framtid, enligt Torbjörn Isaksson.

Det brukar vara någon månads eftersläpning, säger han.