"Blåslampa" för konkurrenskraft i EU

Virginia Mayo/AP/TT: EU:s finansansvarige exekutive vice ordförande Valdis Dombrovskis på presskonferens om konkurrenskraft i Bryssel.

EU-kommissionen tycktes inspirerade av den stora vinnaren på årets Oscarsgala när man planerade in sitt extrainsatta sammanträde på torsdagen.

"Everything Everywhere All at Once" – allt på en gång – verkade vara ledmotivet när fem stora paket, strategier och lagförslag sedan presenterades i rask takt.

Ett av dem har varit särskilt efterlängtat från svenskt håll, då både näringsliv och regering länge talat om behovet av att göra mer för den långsiktiga konkurrenskraften i EU.

Nu finns en sådan strategi på plats.

Vi måste titta på längre sikt, bortom 2030, för att skapa förutsägbara och konkurrenskraftiga villkor så att företag kan blomstra inom den europeiska sociala modellen, säger kommissionens finansansvarige exekutive viceordförande Valdis Dombrovskis på en presskonferenserna i Bryssel.

"En blåslampa"

I strategin pekar kommissionen på nio avgörande områden som man vill prioritera: först och främst hur den inre marknaden fungerar, men också områden som tillgång till privat kapital och investeringar, infrastruktur, energi och forskning och utveckling.

Därtill sätter man upp 17 nyckelvärden (KPI på engelska) där utvecklingen ska kunna mätas regelbundet.

Anna Stellinger, chef för internationella frågor på Svenskt Näringsliv, gillar vad hon ser.

Det här är någonting som har behövts länge. I grund och botten är det här en viktig riktningsförändring för EU, säger Stellinger.

Man har som en blåslampa med möjlighet att följa upp konkurrenskraften hela tiden. Kommissionen kan göra det gentemot medlemsländerna och medlemsländerna kan påminna kommissionen om de här KPI-erna inte går åt rätt håll, säger hon.

Enklare regler

Valdis Dombrovskis utlovar mer enkelhet i EU-systemet, något som inte minst näringslivet ropat om i flera år.

Vi behöver också smartare regler, så att vi kan främja tillväxten och behålla en globalt attraktiv företagsmiljö, till exempel genom att minska administrativa bördor och rapporteringsskyldighet, säger kommissionären.

Anna Stellinger utropar strategin till torsdagens viktigaste bud från EU-kommissionen.

Det här är den viktigaste delen i EU:s svar på en skakig omvärld, säger Stellinger till TT.