Tata Steel har invigt ny profillinje i Norge

Foto: Tata Steel

Tata Steel har nyligen invigt en ny profillinje i norska Skien. En investering på 30 miljoner norska kronor.

En stor del av Tata Steels stålprodukter som säljs på den svenska marknaden har sitt ursprung i norska Skien. Redan 2020 började man att planera för en framtida utökning av maskinparken i form av nya produktionslinjer i uppgraderade produktionslokaler.

Tata Steel Byggsystemer i Norge har investerat över 30 miljoner norska kronor i egen produktion i Skien. Investeringen består i första hand av den nya maskinen, men även viss uppgradering av de redan befintliga linjerna.

-  Det var inte heller länge sedan som investeringar gjordes i en ny lagerbyggnad samt sex andra linjer, så här i Skien har det funnits en stor investeringsvilja från våra ägare de senaste åren, berättar Tata Steels Norgechef Kathrine Luraas Bjørtuft.

Tata Steel i Skien har  producerat 128-profiler för den nordiska marknaden i 25 år och man har även erbjudit 200-profiler genom ett systerbolag i Nederländerna.

 – Utmaningen med att köpa detta från utlandet är när något händer på en byggarbetsplats, på väg till byggarbetsplatsen eller om det blir fel i beställningsprocessen. Då kan både ledtiden och kostnaden förändras avsevärt, vilket kan påverka byggprocessen i mycket negativ riktning. Genom att kunna sköta vår egen produktion här i Skien kan vi reda ut detta snabbt och effektivt, något våra kunder är väl vana vid genom många år med 128-profil, samt vårt i övrigt stora profilprogram i Skien, säger Kathrine Luraas Bjørtuft.

Skillnaden mellan en 128-profil och en 200-profil är profilens höjd och därmed styrkan. En 200-profil tål mycket större belastning och kan användas över längre spännvidder.