SSAB bygger ut anläggning i Brahestad

Ill: UKI Arkkitehdit Oy

SSAB:s stålverk i Brahestad vid norra Bottenvikskusten ska byggas ut med en ny forsknings- och laboratorieanläggning samt kontorsytor. De nya byggnaderna ska ersätta äldre laboratorieanläggningar och kontor. Ytan för den nya anläggningen är nära 8 000 kvadratmeter där ett 100-tal personer ska arbeta. Det skriver Instalcobolaget Pohjanmaan Talotekniikka Oy i Uleåborg som fått uppdraget att utföra tekniska installationer åt SSAB.

Uppdraget innefattar installationer av värme, sanitet och ventilation.

– Det här är ett intressant och mycket utmanande projekt med en snäv tidsplan som innebär noggrann resursplanering och samordning. Vi är stolta över att vara en del av det här projektet som fått mycket uppmärksamhet lokalt och är viktigt på många sätt för regionen i norra Österbotten, säger Jukka Myllylä, vd på Pohjanmaan Talotekniikka.