Project Air får 97 miljoner euro av EU: innovationsfond

Representanter från Perstorp, Uniper och CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) träffades den 19 januari för att officiellt underteckna avtalet som ger projektet stöd från EUs innovationsfond. Foto: CINEA

Representanter från Perstorp, Uniper och CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) träffades nyligen för att officiellt underteckna avtalet som ger projektet stöd från EU:s innovationsfond. Enligt avtalet kommer Project Air att få 97 miljoner euro i stöd för att möjliggöra sin teknik, som Perstorp menar är ”en viktig förutsättning för att den europeiska kemiindustrin ska kunna bli koldioxidneutral”.

Project Air beskrivs en kombination av en process för avskiljning och användning av koldioxid (CCU) och för omvandling av koldioxid, restströmmar, förnybart väte och biometan, som ska användas för den första storskaliga produktionen av hållbar metanol i sitt slag. Enligt Perstorp kommer projektet  leda till en relativ minskning med 123 % av växthusgasutsläppen i jämförelse med konventionell metanolsyntes. ”Det kommer att få långtgående effekter i många industriella värdekedjor och kommer att bidra till att göra Europa mindre beroende av importerade fossila bränslen”, skriver Perstorp.

– I dag är en viktig milstolpe, inte bara för Project Air utan även för kemiindustrin, eftersom vi nu visar att det är möjligt att bryta vår industris beroende av fossila råvaror. Vi hoppas att fler kommer att följa vårt exempel med liknande teknik, vilket möjliggör cirkulära produktionsprocesser som utnyttjar restflöden och insamlad koldioxid, kommenterade Jan Secher, vd för Perstorp Group, projektet i ett pressmeddelande.

– Vi är glada och tacksamma över att EU och Innovationsfonden med detta stöd visar vikten av kemiindustrins hållbara transformation som kommer att möjliggöra för tusentals slutprodukter och värdekedjor att bli mer hållbara.

David Bryson, Chief Operating Officer Uniper, kallar Project Air för ”en game-changer för omställningen av kemiindustrin”.

"Europa upplever en energibrist utan motstycke, där fokus nästan dagligen ligger på att säkra energiförsörjningen. Insikten att det är hur vi tillsammans hanterar klimatutmaningen kommer att vara avgörande. Vi måste ersätta fossila resurser med hållbara alternativ för att uppnå klimatneutralitet, och ur det perspektivet är Project Air en game-changer för omställningen av kemiindustrin. Jag är mycket stolt över att Uniper är en del av projektet, och jag är mycket tacksam för att EU-kommissionen och CINEA har ser potentialen i Project Air", säger David Bryson, Chief Operating Officer Uniper.