Metso Outotec överväger stängning av gjuteri i Tjeckien

Foto: Metso Outotec

Den finska verkstadsjätten och Sandvikkonkurrenten Metso Outotec meddelar att de kommer utvärdera framtiden för sitt gjuteri Prerov i Tjeckien, där stängning är ett av alternativen.

Man kommer även att titta på en partiell eller total avyttring av fabriken. Åtgärden är en följd av ökade energi- och produktionskostnader.

Prerov-gjuteriet tillverkar metalliska reservdelar till Metso Outotecs gruvkunder.

”Gjuteriet har en logistisk nackdel när det gäller att leverera till kunder, och dessutom har energi- och produktionskostnader gjort det omöjligt för Metso Outotec att fortsätta driva gjuteriet”, skriver Metso.