Högtflygande planer på att etablera ny framtidsindustri i Göteborg

HeartAerospace02 ES-30 är till en början tänkt att ha en elektrisk räckvidd på 200 kilometer, men Heart Aerospace räknar med att den mot slutet av 2030-talet ökar till 400 kilometer till följd av bättre batteriteknik. FOTO: HEART AEROSPACE

Den Göteborgsbaserade elflygplanstillverkaren Heart  Aerospace har visat upp en ny modell med plats för 30 passagerare med målet att den ska tas i bruk 2028. Företagets vd hoppas att begreppet “flygskam” snart hör till det förgångna. 

AV PATRICK EKSTRAND

ES-30, som modellen kallas, ersätter företagets tidigare design ES-19 med plats för 19 passagerare och har en räckvidd på 200 kilometer på el. Den får dessutom en räckviddsförlängare i form av två turbogeneratorer som drivs av hållbart flygbränsle. Med dessa kan räckvidden öka till 800 kilometer.

Hart Aerospace räknar med betydligt mindre utsläpp även när räckvidds förlängaren används, närmare bestämt minst 50 procent om planet tankas med konventionellt flygbränsle och 90 procent om man i stället använder miljöflygbränsle. 

Elmotorer innebär dessutom betydligt mindre buller än konventionella flygplansmotorer, framför allt vid start och landning. 

I takt med att batteritekniken förbättras räknar Heart Aerospace även med att deras flygplan kommer att kunna flyga betydligt längre på el. I mitten av 2030-talet tror de att det kommer att handla om 300 kilometer och innan 2040 om 400 kilometer.

Eftersom flygbranschen kräver korta intervall mellan landning och start är ambitionen att batteripaketen ska kunna snabbladdas på en halvtimme. 

Planet har fyra motorer och kräver en rullbana, även kallad start- och landningsbana, på 1 100 meter och kan användas upp till en flyghöjd på 20 000 fot, omkring 6 000 meter. 

Invändigt hittar man tre säten i bredd och en toalett i passagerarutrymmet. Precis som i dagens flygplan finns även ett pentry och bagageförvaring ovanför sätena. 

- ES-30 är ett elektriskt flygplan som industrin faktiskt kan använda. Vi har designat ett kostnadseffektivt flygplan som gör att flygbolagen kan leverera bra service på ett brett utbud av rut-ter”, säger Heart Aerospaces grundare och vd Anders Forslund.

bild

SAAB och Air Canada investerar  5 miljoner dollar var
Samtidigt som Heart Aerospace presenterade det nya planet tillkännagav de också att de har ingått ett partnerskap med Saab och Air Canada som båda har investerat 5 miljoner dollar, motsvarande omkring 54 miljoner kronor, i företaget.

Air Canada har dessutom lagt en beställning på 30 flygplan med planen att sätta in dem i regional trafik.

- Vi är glada över att ha två så star-ka partner som Saab och Air Canada som ansluter sig till vår ambition att elektrifiera regionala flygresor, säger Forslund.

- Air Canada är en strategiskt viktig partner med ett av världens största nätverk som trafikeras av regionala turbopropellerflygplan och det är dessutom ett progressivt, framtidsföretag.

Det kanadensiska flygbolagets vd och koncernchef Michael Rousseau säger att elflyplanen från Göteborg kommer att hjälpa företaget att nå sina miljömål.

- Air Canada är mycket glada över att samarbeta med Heart Aerospace kring utvecklingen av detta revolutionerande flygplan. Vi har arbetat hårt och med stor framgång för att mins-ka vårt fotavtryck, men vi vet att det kommer att krävas ny teknik som ES-30 för att nå våra nollutsläppsmål. 
Saabs vd och koncernchef Micael Johansson är inne på samma linje.

- Detta understryker vårt engagemang för innovativ teknik och lösningar för hållbart flyg. Heart är en pionjär inom kommersiellt elflyg och vi ser fram emot att bidra till flygets framtid med vår erfarenhet av att utveckla lösningar i teknikens framkant, säger han.

Flera flygbolag är intresserade

Air Canada är inte det första flyg-bolaget som har visat intresse för Heart Aerospace. United Airlines och Mesa Air Group har tidigare lagt beställningar på totalt 200 ES-19 med option på ytterligare 100 flygplan. 

Den nya modellen är ännu mer intressant, säger United Airlines vd Scott Kirby.

- United Airlines och Heart Aero-space har från början varit överens om att fokusera på säkerhet, pålitlig-het och hållbarhet. Hearts spännan-de nya design som inkluderar utökad passagerarkapacitet från 19 till 30 platser och en toppmodern reserv-hybridmotor är den typ av revolutionerande tänkande som kommer att tillföra verklig innovation till flyget, säger han. 

Många av de flygbolag som tidigare har tecknat avsiktsförklaringar om att skaffa de Göteborgstillverkade flygplanen har också modifierat skri-velserna sedan beskedet om ES-30 kom. 

Dessa inkluderar de nordiska flyg-bolagen Braathens Regional Airlines (BRA), Icelandair och SAS, samt Ny-zeeländska Sounds Air.

Totalt handlar det om 96 ES-30, utöver dem som Air Canada har beställt.

Planer på  ett nytt campus

Inte bara utvecklingen av elflygpla-nen kommer att ske i Göteborg. Heart Aerospace vill även förlägga tillverkningen till Säve flygplats.
De har därför presenterat planer för ett nytt campus som ska gå under namnet Northern Runway med plats för såväl kontor som produktions- och testanläggningar.

- Vi har en plan och den handlar inte bara att om bygga ett nytt elektriskt flygplan, utan en helt ny industri, säger Forslund.

- Begreppet “flygskam” har sitt ursprung i Sverige, men med Northern Runway kommer vi att göra elektriska flygresor till verklighet och därmed tillåta framtida generationer att flyga.

I dag sysselsätter företaget omkring 130 personer, men 2025 kan det enligt deras prognos handla om 500.

Att Heart Aerospace valde att etablera sin verksamhet i Göteborg har naturliga förklaringar, säger företagets operativa chef.

- Göteborg har utmärkt sig som en drivande kraft inom elektrifiering, med forskningsanläggningar i världs-klass såsom svenska eltransportlaboratoriet SEEL, Chalmers tekniska högskola, samt ett stort kluster av företag fokuserade på batteri- och elfordonsutveckling, säger Sofia Graflund, som lägger till att det finns ytterligare en anledning bakom företagets strävan att stanna i Göteborg.

- Den ambition som fastighetsbolaget Castellum och Göteborgs Stad har för Gateway Säve är verkligen unik och det är därför vi har beslutat att etablera vår nya bransch här.