45 miljarder euro till EU:s halvledarindustri

Foto: Gareth Halfacree/www.flickr.com/wikimedia commons

EU tänker skjuta till astronomiska 45 miljarder euro till sin halvledarindustri, två miljarder euro mer än den tidigare planen. Målet är att etablera gjuterier i Europa för att minska vårt beroende av Asien och USA.

Förslaget stöds enhälligt av EU:s medlemsländer, enligt Reuters. EU:s ministrar kommer att stråla samman den 1 december för att godkänna planen. Därefter måste den godkännas av parlamentet.

Förändringar i den ursprungliga planen har tillkommit för att möjliggöra stöd för ett bredare utbud av halvledare: bland annat omfattas nu också chip som ger innovation inom datorkraft, bättre energieffektivitet, miljövinster eller kompetens inom artificiell intelligens.

EU:s mål är att nå 20 % av världsproduktionen av halvledare fram till 2030. Europas andel av chipproduktion är blygsamma 8 % idag, medan den var 24 % år 2000, enligt Reuters.

Hur EU ska finansiera jättesatsningen är ännu inte helt klart. Ursprungligen tänkte man sig att anslag ur forskningsprogram och outnyttjade pengar från andra program. Men flera länder har kritiserat finansieringsförslagen.