Norrbottniska exportföretag optimistiska

Karin Wesslén/TT: Exportföretagen ser ganska ljust på framtiden. Här infart till gruvan i Kiirunavaara-fjället. Arkivbild.

De 800 exportföretagen i Norrbotten, som sysselsätter 22 000 personer, ser ljust på framtiden, enligt Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Även andra exporterande företag i landet ser framtiden an med viss optimism.

Ungefär en tredjedel av de exporterande företagen tänker sig att nyanställa under det kommande året. Men det var fler som trodde så förra gången barometern gjordes, då tänkte sig 46 procent framtida nyanställningar.

"Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, därför är det en positiv signal att så många som ett av tre stora exportföretag räknar med att öka antalet anställda i landet det närmaste året" skriver Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit, i ett pressmeddelande.

Nu väntar lågkonjunktur, och 12 procent av de tillfrågade företagen tror att de kommer att behöva minska sin personalstyrka under det kommande året. Men bara 15 procent tror att deras finansiella situation kommer att försämras under året som kommer.