Mindre exporterande företag påverkas mest av energipriserna

Carl-Johan Karlsson. Foto: EKN

Exportkreditnämnden, EKN har låtit undersöka hur små och medelstora exportföretag påverkas av högre energipris, inflation och ränta. Allra mest påverkas företagen av högre energipris som de dessutom har svårt att kostnadskompensera för. Det höga ränteläget slår inte lika hårt mot företagen.

– Vi är på väg in i en hård storm, men än så länge står majoriteten av små och medelstora exportföretag stadigt. Det är ett styrketecken från bolagen att de inte är så exponerade mot räntan, utan har en välbalanserad finansieringsstruktur, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp, EKN.

Fyra av tio (43 %) små och medelstora exportföretag påverkas i hög grad av stigande energipriser. Bland de företag som har en energikrävande verksamhet påverkas så många som sju av tio i hög grad.

– Energipriset är det största orosmolnet framöver. Inte minst för dem som har tillverkning i södra Sverige. I kombination med eventuellt fortsatt skenande priser på insatsvaror skulle det kunna bli en riktigt svår vinter säger Carl-Johan Karlsson.

Närmare en tredjedel (27 %) har hittills lyckats kompensera för högre energikostnader genom att höja sina egna priser, men sju av tio har inte haft samma möjlighet. Svårast att kompensera för energikostnaderna har de allra minsta exportföretagen. 

Fler företag har haft möjlighet att kompensera för kostnadsökningen på insatsvaror. I genomsnitt har priserna på insatsvaror ökat med 20 procent det senaste halvåret. Sex av tio (59 %) små och medelstora exportföretag uppger att de i hög grad lyckats kompensera genom att höja sina egna priser. Tre av tio (30 %) har bara haft möjlighet att kompensera i låg grad och var tionde företag (11 %) inte alls.   

– Den låga kronan har bidragit till att möjliggöra prishöjningar. Men de företag som har haft möjlighet att kostnadskompensera hittills kan inte fortsätta höja priserna hur länge som helst utan att riskera att tappa köpare. Förr eller senare tar det stopp, säger Carl-Johan Karlsson.

En tredjedel påverkas inte alls av ränteläget

 

Det nya ränteläget påverkar också många små och medelstora exportföretag negativt, men inte alla. En tredjedel (33 %) uppger att deras exportaffärer inte alls påverkas av det nya ränteläget. Var fjärde företag (27 %) ser att deras exportaffärer påverkas i hög grad. Resterande (37 procent) påverkas i låg grad. 

 

– Räntan är mer förutsägbar än både energipriset och inflationen så vi förväntar oss att den även fortsättningsvis kommer påverka företagens exportaffärer i mildare grad, säger Carl-Johan Karlsson.