AI behöver bli mer tillförlitligt

Foto: Anna Nilsen

Ett nytt EU-projekt, Tailor, som koordineras av Linköpings universitet, har tagit fram en färdplan baserad på forskning som ska guida forskningsfinansiärer och beslutsfattare mot framtidens tillförlitliga AI.

AI måste nämligen bli mer tillförlitligt, bland annat genom att följa etiska regler, anser EU.

– Vi är bara i början av utvecklingen av artificiell intelligens. Kollar vi tillbaka om 50 år på det vi gör i dag, kommer vi tycka att det är ganska primitivt. Med andra ord är det mesta fortfarande kvar att upptäcka. Därför är det viktigt att lägga grunden för en tillförlitlig AI redan nu, säger Fredrik Heintz, professor i artificiell intelligens vid Linköpings universitet och samordnare för EU-projektet TAILOR.

Tailor är ett av totalt sex forskningsnätverk inrättade av EU för att stärka forskningskapaciteten och utveckla framtidens AI. Inom Tailor ska grunden för en tillförlitlig artificiell intelligens läggas genom att ta fram ramverk och riktlinjer samt specificera AI-forskningens behov.

Tailor står för Foundations of Trustworthy AI – integrating, learning, optimisation and reasoning, eller integrering, inlärning, optimering och slutsatsdragning på svenska.

Forskarna har specificerat tre kriterier för att uppnå tillitsfull AI: den ska följa lagar och regler, uppfylla ett antal etiska principer samt att det ska vara en robust och säker implementering.