Högre fart på lönerna

Fredrik Sandberg/TT: Inflationen river hål i plånboken. Arkivbild.

Sju års tidigare reallöneförbättringar har därmed ätits upp, enligt Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector.

I juli beräknas löneökningstakten på årsbasis ha legat på 3,0 procent, när siffrorna korrigeras för viss eftersläpning.

"Löneökningstakten har tilltagit i flera branscher. De senaste åren har lönerna ökat snabbast i privata tjänstebranscher, men nu har lönerna tagit lite mer fart inom både industrin och servicesektorn", skriver Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg i ett pressmeddelande.

Men inflationen tar allt och mer därtill. Reallönerna sjönk därmed med 5,5 procent i årstakt i juli, vilket ligger i linje med hur det ser ut i vår omvärld.

Susanne Spector konstaterar att ökningstakten är på väg upp. De avtalade lönepåslagen ligger kring 1,9 procent. Resten, 1,1 procent, är löneglidning, överenskommelser utanför avtalen.

Inför kommande stora lönerörelse i vinter räknar hon med att avtalen landar kring 3,5 procent, högre än tidigare uppgörelser mellan fack och arbetsgivare, och att den samlade löneökningstakten blir cirka fyra procent 2023.