Nu ska svensk vätgas också användas för att framställa flygbränsle

Vätgas är centralt i process som ska ge fossilfritt flygbränsle. FOTO: Uniper

Redan 2026 kan svenska flygplan tankas med fossilfritt flygbränsle framställt i Långsele strax utanför Sollefteå - och precis som många andra framtidsprojekt i Norrland kräver framställningsprocessen vätgas.

 

Målet är att producera flygbränsle genom att kombinera kol från biomassa med vätgas för att sedan omvandla mellanprodukten till kolväten i vätskeform genom den så kallade Fischer-Tropsch-processen.

 

Energikoncernen Uniper och det sydafrikanska energi- och kemiföretaget Sasol ecoFT ligger bakom satsningen, som hänger på att Energimyndigheten bidrar med medfinansiering på 261 miljoner kronor till en genomförandestudie.

 

Uniper uppger att anläggningen har potential att minska utsläppen av växthusgaser med 323 000 ton koldioxidekvivalenter per år och tillgodose omkring åtta procent av det svenska inrikesflygets årliga bränsleförbrukning.

 

Läget anses vara perfekt, då där både finns god tillgång till förnybar elektricitet, biomassa i form av spill- och restprodukter från skogsbruket, samt mark som anses lämpa sig för anläggningen.

 

Projektet skulle dessutom skapa upp till 100 nya direkta och 200 indirekta sysselsättningstillfällen i Sollefteå kommun.

 

- SkyFuelH2 handlar om att hela Sverige ska leva, och leva hållbart. För att nå våra klimatmål krävs höga ambitioner och stora investeringar. På Uniper är vi stolta över att tillsammans med Sasol ecoFT vara en del av arbetet för en hållbar flygbransch och den norrländska industrirevolutionen. I och med ansökan till Industriklivet tar vi nästa steg med SkyFuelH2, säger Uniper Sveriges vd Johan Svenningsson.

 

Ambitionen är att första spadtaget i bygget av anläggningen tas  2024.