BMW satsar på spårning och autentisering av reservdelar

Foto: Alitheon

Förfalskning av reservdelar är ett verkligt problem inom industrin. Startupbolaget Alitheo, som nyligen dragit in 10 miljoner euro i en A-runda, har därför utvecklat en lösning för att identifiera, autentisera och spåra varje reservdel. Fordonstillverkaren BMW har nyligen investerat i startupen.

Alitheon är specialiserat på optisk AI. Deras lösning FeaturePrint ska göra det enkelt att digitalisera fysiska objekt för att identifiera, autentisera och spåra dem. Finessen är att man bara behöver ta en bild av ett objekt på en produktionslinje. Sedan identifierar och kodar appen automatiskt alla unika attribut och egenskaper som finns på objektets yta till en unik profil.

"Detta möjliggör effektiv identifiering av föremålet bland miljontals andra, vilket säkerställer produktens äkthet och härkomst", skriver BMW. Alitheon ska också kunna garantera att det inte finns två identiska objekt, även om de kommer från samma produktionslinje.

Alitheons lösning är avsedd för fordons-, flyg- och läkemedelsindustrin bland annat.

Källa: L'Usine Nouvelle