Internationellt konsortium utvecklar framtidens superkondensatorer

Faiz Ullah Shah. Foto: LTU

Luleå tekniska universitet kommer att ingå i ett internationellt konsortium för framtagning av nästa generations energilagringsenheter. Det handlar om så kallade superkondensatorer, batterier med hög energitäthet och lång livslängd.

Projektkonsortiet finansieras av EU-medel från Horizon på cirka 60 miljoner kronor, vara Luleå tekniska universitet erhåller cirka 7 miljoner.

– Vi kommer dessutom att arbeta för att minska behovet av de kritiska och sällsynta metaller som används i dagens batterier, säger Faiz Ullah Shah, forskare inom ämnet gränsytors kemi vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Projektkonsortiet består av tre forsknings- och teknikorganisationer, två universitet och tre ledande företag inom fordonsenergi- och verkstadssektorer från Portugal, Polen, Italien, Ukraina, Belgien och Sverige.

– Vårt huvudansvar på Luleå tekniska universitet är att utveckla nya fluorfria joniska vätskebaserade elektrolyter som inte bara är termiskt och elektrokemiskt stabila utan också kompatibla med de nya elektrodmaterialen i nästa generations energilagringsenheter, säger Faiz Ullah Shah.