Låga vattennivåer i Rhen slår mot industrin – i Sverige

Foto: Wikimedia Commons

Rhen är en av Europas längsta och mest betydelsefulla floder och nyligen utfärdades en officiell varning att vattennivån är så låg att Rehn kan behöva stängas av. Fartygen kan nu bara transportera en tredjedel av sin vanliga last och skepparna befarar att de måste ställa in verksamheten helt om torkan håller i sig, enligt Sveriges Radio.

Kolkraftverk, kemi-, stål- och bilindustrier hör till de verksamheter som är helt beroende av leveranser via vattnet.

Det är inte första gången som vattennivån är låg i floden, men i år kan det få större konsekvenser, säger Johan Woxenius, professor i sjöfartens logistik vid Handelshögskolan i Göteborg, i Sveriges Radio.

Han menar att det låga vattenståndet i floden Rhen kommer att påverka även Sverige. Det får konsekvenser för sjöfartslogistiken vilket påverkar inflödet av varor till Europa och Sverige, varnar han.